Pisani prigovor potrošača

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj: 19/2022) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati na neki od sljedećih načina:

·       Osobnom predajom pisanog prigovora prodajnom osoblju u prodavaonici na adresi Trg Zlate Bartl 11a, 48000 Koprivnica.

·       Putem pošte na adresu sjedišta obrta:

KATEMA, obrt za trgovinu, marketing i usluge,
Trg Zlate Bartl 11a
48000 Koprivnica
Republika Hrvatska

·       Putem elektroničke pošte na e-adresu: info@katema.hr

Trgovac / pružatelj usluga se obvezuje bez odgađanja u pisanom obliku potvrditi primitak prigovora potrošača.

 

Trgovac / pružatelj usluga se obvezuje u pisanom obliku dostaviti odgovor na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno ovoj Obavijesti jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača. U tu svrhu, molimo Vas da u prigovoru koji osobno predajete u prodavaonici ili dostavljate putem pošte, naznačite svoje ime, prezime i adresu.